Mách bạn 5 cách lọc dữ liệu trùng trong Excel đơn giản 

Chúc Linh

Lọc dữ liệu trùng trong Excel là thao tác được rất nhiều người dùng sử dụng để có thể lấy được những dữ liệu cần thiết. Thao tác này có thể được thực hiện bởi rất nhiều cách khác nhau tùy vào từng trường hợp cụ thể. Chi tiết các cách lọc dữ liệu bị trùng trong bảng tính Excel sẽ được giới thiệu ngay trong bài sau. 

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng tính năng Remove Duplicates

Tính năng Remove Duplicates trong Excel giúp bạn lọc và xóa nhanh chóng các bản ghi dữ liệu trùng lặp trong bảng tính. Dưới đây là các bước thực hiện cụ thể: 

Bước 1: Bạn hãy bôi đen toàn bộ vùng dữ liệu có chứa các bản ghi bạn muốn kiểm tra trùng lặp. Sau đó hãy nhấn vào tab Data trên thanh công cụ rồi nhấn vào nút Remove Duplicates.

Nhấn vào tab Data trên thanh công cụ rồi nhấn vào nút Remove Duplicates

Nhấn vào tab Data trên thanh công cụ rồi nhấn vào nút Remove Duplicates

Bước 2: Tại hộp thoại Remove Duplicates bạn hãy tick vào ô My data has headers nếu vùng dữ liệu của bạn có dòng đầu tiên là tên của cột. Hãy tick chọn vào Select All nếu bạn muốn chọn lọc dữ liệu trùng trên toàn bộ vùng dữ liệu. Nhấn OK để lọc vùng dữ liệu

Nhấn OK để lọc vùng dữ liệu

Nhấn OK để lọc vùng dữ liệu

Bước 3: Nhấn OK để hệ thống giúp bạn lọc dữ liệu trùng trong Excel 

Nhấn OK để hệ thống giúp bạn lọc dữ liệu trùng trong Excel 

Nhấn OK để hệ thống giúp bạn lọc dữ liệu trùng trong Excel

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng tính năng Conditional Formatting 

Để lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng tính năng Conditional Formatting bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây. 

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu chứa các giá trị bạn muốn kiểm tra trùng lặp. Sau đó bạn hãy nhấn vào thẻ Home, chọn Styles rồi nhấn vào Conditional Formatting. Tiếp tục chọn Highlight Cells Rules rồi chọn Duplicates Values.

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng tính năng Conditional Formatting 

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng tính năng Conditional Formatting

Bước 2: Hộp thoại Duplicates Values sẽ hiện ra, bạn hãy chọn giá trị trùng lặp bằng cách chọn Duplicates ở ô đầu tiên. Nếu bạn muốn làm nổi bật những giá trị bị trùng thì hãy sửa ô values with thành Unique.

Cuối cùng hãy bấm OK để dữ liệu bị trùng sẽ được lọc toàn bộ

Cuối cùng hãy bấm OK để dữ liệu bị trùng sẽ được lọc toàn bộ

Cuối cùng hãy bấm OK để dữ liệu bị trùng sẽ được lọc toàn bộ

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng Advanced Filter 

Sử dụng tính năng Advanced Filter để lọc dữ liệu giúp bạn lọc được những giá trị mà bạn đang cần và những giá trị còn lại thì vẫn được giữ nguyên. Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Chọn vùng dữ liệu bạn muốn lọc rồi nhấn vào tab Data. Ở mục Sort & Filter hãy chọn Advanced 

Chọn vùng dữ liệu bạn muốn lọc rồi nhấn vào tab Data. Ở mục Sort & Filter hãy chọn Advanced 

Chọn vùng dữ liệu bạn muốn lọc rồi nhấn vào tab Data. Ở mục Sort & Filter hãy chọn Advanced

Bước 2: Sau khi hộp thoại Advanced hiện ra bạn hãy thực hiện theo hướng dẫn sau: 

Ở ô Action bạn hãy chọn Filter the list, in-place nếu bạn muốn lọc trực tiếp trên vùng dữ liệu đã chọn. Excel sẽ lọc ra các dòng có giá trị theo đúng điều kiện lọc của bạn. Sau đó hãy chọn Copy to another location nếu bạn muốn giữ lại các giá trị đã lọc và sao chép những dữ liệu này sang một vị trí khác trong bảng tính.

  • Mục List range sẽ chứa vùng dữ liệu bạn muốn lọc.
  • Mục Criteria range sẽ chứa các điều kiện lọc.
  • Tick chọn vào Unique records only để lọc ra các giá trị trùng và chỉ giữ lại các giá trị duy nhất.
Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng Advanced Filter 

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng Advanced Filter

Nhấn OK và kết quả lọc sẽ hiện ra như bên dưới

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng Pivot Table

Các bước lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng Pivot Table sẽ được thực hiện theo các bước sau: 

Bước 1: Đầu tiên bạn hãy chọn vùng dữ liệu cần lọc rối bấm vào tab Insert, chọn Pivot Table. Hộp thoại Pivot Table from table or range sẽ được hiện ra sau đó, bạn hãy chọn vị trí bạn muốn đặt PivotTable (trang tính hiện tại hoặc trang tính mới).

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng Pivot Table

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng Pivot Table

Bước 2: Tiếp theo, cửa sổ PivotTable Fields sẽ hiện ra, bạn hãy kéo cột mà bạn muốn lọc dữ liệu trùng vào ô Rows. Sau đó hãy kéo tiếp cột đó vào ô Values rồi chọn Value Field Settings là Count.

Pivot Table sẽ đếm đủ số lần xuất hiện của giá trị trong cột. Những giá trị nào có số lần xuất hiện lớn hơn 1 là những giá trị bị trùng lặp.

Tiếp theo, cửa sổ PivotTable Fields sẽ hiện ra, bạn hãy kéo cột mà bạn muốn lọc dữ liệu trùng vào ô Rows.

Tiếp theo, cửa sổ PivotTable Fields sẽ hiện ra, bạn hãy kéo cột mà bạn muốn lọc dữ liệu trùng vào ô Rows.

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng công thức

Nếu bạn muốn sử dụng cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng công thức thì có thể làm theo hướng dẫn sau: 

Bước 1: Bạn cần thêm 1 cột vào vùng dữ liệu cần lọc để kiểm tra 

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng công thức

Cách lọc dữ liệu trùng trong Excel bằng công thức

Bước 2: Sau đó bạn hãy nhập công thức vào cột kiểm tra kết quả như sau:

=IF(ISNA(VLOOKUP(A2,Sheet1!A:C,1,0)),”Unique”,”Duplicate”)

Nhập công thức vào cột kiểm tra kết quả

Nhập công thức vào cột kiểm tra kết quả

Bước 3: Áp dụng công thức này cho toàn bộ cột kiểm tra. Những giá trị bị trùng lặp sẽ được trả về giá trị Duplicate còn giá trị không trùng lặp sẽ có ký hiệu Unique.

Các cách lọc dữ liệu cực kỳ trùng trong Excel cực kỳ đơn giản đã được hướng dẫn chi tiết trong bài viết trên. Bạn hãy áp dụng ngay cách làm phù hợp để lọc được những dữ liệu bị trùng nhé. 

Chia sẻ: